Cynhadledd Cyfraith Gyhoeddus Cymru 2

October 10 2017

Cynhadledd Cyfraith Gyhoeddus Cymru 2

09:00     Cofrestru

09:30     Croeso | Rhodri Williams QC

09:40     Rhannu Gwybodaeth rhwng Achosion Gofal Plant ac Achosion Mewnfudo | Abla O'Callaghan

10:10     Brexit dros Gymru | Rhodri Williams QC

10:50     Coffi

11:10     Oedolion Bregus â Gallu Meddyliol - Adolygiad Awdurdodaethol | Rebecca Harrington

12:00     Diweddariad ar Achosion Cyfraith Gyhoeddus | Christian Howells

12:45     Cinio

13:45     Polisi a Gweithdrefn Adolygiad Barnwrol | EA Barnwr Jarman QC, Llys Gweinyddol Cymru

14:30     Te

14:50     Diweddariad ar Achosion Cyfraith Gwybodaeth | David Hughes

15:40     Amddifadu Plant o'u rhyddid | Rhian Jones

16:20     Cwestiwn ac Ateb | Cloi'r Gynhadledd

16:30     Gorffen

The Vale Resort

10 Tachwedd 2017

£50

E-bost: events@30parkplace.co.uk