Women in Public Law I Menywod mewn Cyfraith Gyhoeddus

March 03 2022

Public Law Wales will be celebrating International Women's Day 2022 by holding a virtual event on 8th March 2022 at 17:00 - 18:30.

International Women's Day provides an important opportunity to celebrate women's achievements and raise awareness against bias and inequality. This year's theme is #BreaktheBias. Join us to hear from inspirational speakers who have experience and knowledge of the challenges experienced by women working in the legal profession.

Bydd CGC yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022 drwy gynnal digwyddiad rhithwir ar 8 Mawrth 2022 am 17:00 - 18:30.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn gyfle pwysig i ddathlu cyflawniadau menywod a chodi ymwybyddiaeth yn erbyn rhagfarn ac anghydraddoldeb. Thema eleni yw #BreaktheBias. Ymunwch â ni i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig sydd â phrofiad a gwybodaeth o'r heriau a brofir gan fenywod sy'n gweithio yn y proffesiwn cyfreithiol

Chair I Cadeirydd: The Honourable Mrs Justice Nerys Jefford, DBE

Panellists I Panelwyr:

Ruth Henke QC (30 Park Place)
Elisabeth Velina Jones (Former Chief Legal Adviser to Senedd Cymru/the Welsh Parliament and Legal Wales Executive Committee member)
Dr Sharon Thompson (Reader, Cardiff University)
Sonali Naik QC (Garden Court Chambers, Chair of Liberty 2018 to 2021)